Jobs in Woonzorgcentrum Huize Vincent, Tielrode

Huize Vincent wil vanuit een Christelijke inspiratie gegroeid vanuit de Congregatie Zusters van de H. Vincentius à Paulo en de Congregatie Broeders van Liefde, een woon- en zorgcentrum voor bejaarden uitbouwen.

Ons richten naar alle zorgbehoevende bejaarden uit de regio

  1. Ons open stellen voor bejaarden met gehoorstoornis of doofheid uit heel Vlaanderen.
  2. Ook een bijzondere gevoeligheid ontwikkelen voor wie kansarm is en samen zoeken naar oplossingen voor hen die niet bij ons terecht kunnen.
  3. Vanuit het respect voor ieders eigenheid en cultuur streven naar een aangepaste vorm en integratie en een maximale autonomie en privacy van de bewoner garanderen.
  4. Iedereen in zijn totaliteit benaderen en kwaliteitsvolle zorg op maat bieden, waarbij huiselijkheid en warme betrokkenheid dragende krachten zijn.
  5. Streven naar een mensgerichte organisatie waarin elke medewerker belangrijk is en zijn verantwoordelijkheid draagt.
  6. Als levende organisatie open staan voor nieuwe evoluties en hierop actief inspelen.
  7. Vanuit dit onvoorwaardelijk engagement willen wij de kwaliteit van leven bij onze bewoners verhogen en een leef- en woongemeenschap creëren, waarin iedereen zich geborgen weet.

Contact: koen.vanwauwe@huizevincent.be

website: www.huizevincent.be

Solliciteer spontaan

Deze werkplek biedt momenteel geen banen aan, maar gelijkaardige werkplekken binnen de organisatie Broeders van Liefde mogelijk wel.

Alle jobs