Jobs in Woonzorgcentrum Avondvrede, Gent

Ons huis bestaat uit 64 individuele kamers en 4 kamers voor echtparen en 3 kamers kortverblijf. Avondvrede staat voor een belevingsgerichte visie in de omgang met bewoners met dementie. De bewoner met dementie wordt gezien als een bewust handelend persoon. De beleving van de bewoner wordt gerespecteerd. Het gedrag van bewoners wordt vanuit deze beleving begrepen, wat voor de omgeving verward en onsamenhangend gedrag lijkt, is voor een persoon met dementie zeer zinvol gedrag. Hulpverleners benaderen de bewoners met empathie, echtheid en onvoorwaardelijke aanvaarding.

WZC Avondvrede
Kalvermarkt 1
9000 Gent

Solliciteer spontaan

Deze werkplek biedt momenteel geen banen aan, maar gelijkaardige werkplekken binnen de organisatie Broeders van Liefde mogelijk wel.

Alle jobs